Temtem

Temtem – Maps

Maps (With Locations Labeled) (1st Island) Deniz (Starting Island: Deniz) (2nd Island) Omninesia Superior Omninesia Citerior Omninesia Ulterior Omninesia (3rd Island) Tucma Tucma Tucma-Subsurfice (4th Island) Kisiwa