Warriors Orochi 4 – Complete Guide

This is a guide for almost everything about Warriors Orochi 4 Warriors Orochi 4 Characters A […]

This is a guide for almost everything about Warriors Orochi 4

Warriors Orochi 4 Characters

A stagering amount of Playable Characters totaling at 170!

WARRIORS OROCHI (26)

1 – Benkei
2 – Da Ji
3 – Diamondback
4 – Dodomeki
5 – Fu Xi
6 – Gyuki
7 – Himiko
8 – Hundun
9 – Kaguya
10 – Kiyomori Taira
11 – Kyubi
12 – Nezha
13 – Nezha (Cyborg)
14 – Nuwa
15 – Orochi
16 – Orochi X
17 – Sanzang
18 – Seimei Abe
19 – Shennong
20 – Shuten Doji
21 – Sun Wukong
22 – Susano’o
23 – Taigong Wang
24 – Tamamo
25 – Yinglong
26 – Yosh_itsune Minamoto (underscore to remove the steam filter)

SAMURAI WARRIOS 4-II (56)

27- Aya
28 – Ginchiyo Tachibana
29 – Goemon Ishikawa
30 – Gracia
31 – Hanbei Takenaka
32 – Hanzo Hattori
33 – Hideyoshi Toyotomi
34 – Hisahide Matsunaga
35 – Ieyasu Tokugawa
36 – Ina
37 – Kagekatsu Uesugi
38 – Kai
39 – Kanbei Kuroda
40 – Kanetsugu Naoe
41 – Katsuie Shibata
42 – Keiji Maeda
43 – Kenshin Uesugi
44 – Kiyomasa Kato
45 – Kojiro Sasaki
46 – Kojuro Katakura
47 – Koshosho
48 – Kotaro Fuma
49 – Kunoichi
50 – Lady Hayakawa
51 – Magoichi Saika
52 – Masamune Date
53 – Masanori Fukushima
54 – Mitsuhide Akechi
55 – Mitsunari Ishida
56 – Motochika Chosokabe
57 – Motonari Mori
58 – Munenori Yagyu
59 – Muneshige Tachibana
60 – Musashi Miyamoto
61 – Nagamasa Azai
62 – Naomasa Ii
63 – Naotora Ii
64 – Nene
65 – Nobunaga Oda
66 – Nobuyuki Sanada
67 – No
68 – Oichi
69 – Okuni
70 – Ranmaru Mori
71 – Sakon Shima
72 – Shingen Takeda
73 – Tadakatsu Honda
74 – Takakage Kobayakawa
75 – Takatora Todo
76 – Toshiie Maeda
77 – Toyohisa Shimazu
78 – Ujiyasu Hojo
79 – Yoshihiro Shimazu
80 – Yoshimoto Imagawa
81 – Yoshi.tsugu Otani (underscore to remove the steam filter)
82 – Yukimura Sanada

DYNASTY WARRIORS 8 EMPIRES (83)

83 – Bao Sanniang
84 – Cai Wenji
85 – Cao Cao
86 – Cao Pi
87 – Cao Ren
88 – Chen Gong
89 – Daqiao
90 – Deng Ai
91 – Dian Wei
92 – Diaochan
93 – Ding Feng
94 – Dong Zhuo
95 – Fa Zheng
96 – Gan Ning
97 – Guan Ping
98 – Guan Suo
99 – Guan Xing
100 – Guan Yinping
101 – Guan Yu
102 – Guo Jia
103 – Guo Huai
104 – Han Dang
105 – Huang Gai
106 – Huang Zhong
107 – Jia Xu
108 – Jia Chong
109 – Jiang Wei
110 – Li Dian
111 – Lianshi
112 – Ling Tong
113 – Liu Bei
114 – Liu Shan
115 – Lu Xun
116 – Lu Bu
117 – Lu Lingqi
118 – Lu Meng
119 – Lu Su
120 – Ma Chao
121 – Ma Dai
122 – Meng Huo
123 – Pang Tong
124 – Pang De
125 – Sima Shi
126 – Sima Yi
127 – Sima Zhao
128 – Sun Ce
129 – Sun Jian
130 – Sun Quan
131 – Sun Shangxiang
132 – Taishi Ci
133 – Wang Yi
134 – Wang Yuanji
135 – Wei Yan
136 – Wen Yang
137 – Xiahou Dun
138 – Xiahou Yuan
139 – Xiahou Ba
140 – Xiaoqiao
141 – Xingcai
142 – Xu Shu
143 – Xu Zhu
144 – Xu Huang
145 – Xun Yu
146 – Yuan Shao
147 – Yue Jin
148 – Yueying
149 – Yu Jin
150 – Zhang He
151 – Zhang Jiao
152 – Zhang Liao
153 – Zhang Bao
154 – Zhang Chunhua
155 – Zhang Fei
156 – Zhao Yun
157 – Zhenji
158 – Zhong Hui
159 – Zhou Yu
160 – Zhou Tai
161 – Zhuge Dan
162 – Zhuge Liang
163 – Zhu Ran
164 – Zhurong
165 – Zuo Ci

WARRIORS OROCHI 4 (5)

166 – Ares
167 – Athena
168 – Odin
169 – Loki
170 – Zues

Warriors Orochi 4 Character Unlocks

This section talks about how to unlock characters.
Note: that all the characters who are not mentioned will be unlocked through the Main Story.

HUNDUN

You need to finish the Main Campain. Play a Hundun Event. And Kill him through it.
It is hard, be wary.

CAMP UPGRADES

Tamamo
Kyubi
Orochi
Orochi X
Yinglong
Note: They appear as “???” until purchased.
Note 2: There is an Image in the Achievements section to show the locations of the Characters.

SIDE QUESTS

Quest Name:
– Character

Never Say Die:
– Toyohisa Shimazi

Battle for Provisions:
– Xu Zhu

A Million Hearts as One:
– Takakage Kobayakawa

Family Bonds:
– Lady Hayakawa

The Swordsman and the Assassin:
– Kojiro Sasaki

Femme Fatale:
– Koshosho

He Who Heard the Voice of the Heavens:
– Zhang Jiao

Securing Heroes:
– Yoshihiro Shimazu
– Gui Jia

Battle to Be the First Spear:
– Ma Dai

A Journey of Immaculate Flowers:
– Dong Zhao
– Diao Chan

Reclaiming the Bracelet:
– Ginchiyo Tachibana
– Muneshige Tachibana
– Hisahide Matsunaga

The King of Nanzhong and Family:
– Meng Huo
– Zhurong
– Keiji Maeda

Warriors Orochi 4 Weapons

Weapon Quality

Weapon quality can come in 4 different types:

1 Star Weapons:
Nothing special with them. You start with them.

2 Star Weapons:
A better version of the weapon not hard to optain.

3 – 4 – 5 Star Weapons:
3 Stars: You get them on harder stages or on playing on hard.
4 Stars: They are 3 Stars Weapons with maxed slots.
5 Stars: They are 4 Stars Weapons with at least one Golden Attribute.

Warriors Orochi 4 Unique Weapons

They are the most powrful type of weapons. They can be accquiered by completing a particular map
for certain characters on Chaotic diffucility. For example, in the third chapter first stage. the
Characters Nehza (Cyborg), Nehza and Kenshin need to do all the Misson Quests on
Chaotic difficulty to get their Unique Weapon.

Warriors Orochi 4 Weapon Fusion

Weapon fusion is fairly simple. You need the attributes and the required amount of Gems.

Upgrading a 3 Star weapon to a 5 Star:
As wrote in the Weapon Quality segment, you need to max the slots and have atleast one Golden attribute.

Maxing Weapon Slots:
To maximize a weapon slot you need to use crystals. Since a weapon can have 8 slots you need 8 crystals tops. You just go to the Weapons Menu, Fuse Weapons, Choose a Character, and Press Square (PS4) or X (Xbox), to add a Slot for your weapon.

Getting Legendary Attributes:
There are 4 ways to get Golden Attributes.
1. Playing Hundun Events.
2. Getting the Unique Weapon, which only gives you random attributes.
3. Dismantling Golden Attributes to use them on a another weapon.

Warriors Orochi 4 Attributes

Stackable Attributes: Attributes that can be stacked onto each other to give a better effect.

Non-Stackable Attributes: Attributes that can only be used once and have a permanent effect.

Bronze Attributes

 • Appraisal: Becoms easier to find better weapons.
 • Bolt: Performs an additional lightning attack that stuns enemies.
 • Courage: Increases Attack strenth when fighting enemy officers.
 • Flame: Envelops enemy in flame, inflicting additional damage.
 • Fragment: Weapon Attribute occasionally appears upon defeating an enemy officer.
 • Guerdon: Gems occasionally appear upon defeating an enemy officer.
 • Harvest: Peaches occasionally appeardefeating an enemy.
 • Ice: Occasionally freezes enemies. rendering them unable to move.
 • Merriment: Wine occasionally appears after defeating an enemy.
 • Prosperity: Weapon box occasionally appears upon defeating an enemy officer.
 • Wind: Enemy becomes unable to block and follows up with wind attack.
 • Wisdom: Mini EXP scrolls occasionally appears upon defeating an enemy officer.

Silver Attributes

 • Absorption
 • Aerial: Increases the famage inflicted by Aerial Attacks.
 • Aggression: Increases attack when over a 300-hit combo.
 • Agility: Increases attack speed.
 • Alacrity: Heals Musou and Health for rach 100-hit combo.
 • Assembly: Increases attack based on number of ally officers in the vicinity.
 • Bastion: Increases defense when over a 300-hit combo.
 • Brawn: Increases damage inflicted by Normal Attacks.
 • Confluence: Unity magic gauge increases more easily.
 • Destruction: Increases damage inflicted by Musou Attacks.
 • Diligence: EXP is more easily acquired.
 • Divinity: Increases damage inflicted by Charge Magic and Unique Magic.
 • Harmony: Weapon compatibility improves more quickly.
 • Judgment: Increases items received from enemy defeated by Unity Magic.
 • Might: Increases damage inflicted by Charge Attacks.
 • Osmosis:Absorbs enemyt Musou when inflicting famage.
 • Reach: Increases attack range.
 • Slay: Inflicts damage commensurate with enemy Health Gauge max, and can defeat enemy soldiers with one blow.

Golden Attributes

 • Berserker
 • Boltslay: Combines the effects of the Bolt and Slay weapon attributes.
 • Boltwind: Combines the effects of the Bolt and Wind weapon attributes.
 • Brilliance: Imbues all attacks with attributes when Musou Gauge is full.
 • Echo: Occasionally sends shockwaves out from enemies against whom an attack has been successfully landed.
 • Flamebolt: Combines the effects of the Flame and Bolt weapon attributes.
 • Flameslay: Combines the effects of the Flame and Slay weapon attributes.
 • Grace: Imbues all attacks with attributes when Health Gauge is less than half.
 • Iceslay: Combines the effects of the Ice and Slay weapon attributes.
 • Revival: Upon Health falling to 0, revives once with full Health.
 • Rigor: Adds a Critical Hit to Charge Attacks, but doubles the damage received.
 • Supergiant: Grow into a giant when using charge or unique magic after having a 1000-hit combo
 • Windslay: Combines the effects of the Wind and Slay weapon attributes.
 • Windbolt: Combines the effects of the Wind and Bolt weapon attributes.
 • Wrath: Imbues all attacks with attributes when Health Gauge is full.

Warriors Orochi 4 Mounts

Horses

Walnut (Brown)
Speed: 205
Attack: 210

Mahogany (Black)
Speed: 200
Attack: 220

Birch (White/Grey)
Speed: 240
Attack: 180

Chestnut (Light Brown)
Speed: 210
Attack: 190

Maple (Cream)
Speed: 220
Attack: 190

Warrior Orochi 4 Special Horses

Red Hare
Objective: Unlock Lu Bu (Story Chapter 5, In search of a Fallen God)
Speed: 270
Attack: 230

Matsukaze:
Objective: Unlock Keji Maeda (Side Quest, The King of Nanzhong and Family)
Speed: 260
Attack: 240

Warriors Orochi 4 Fictional Horses

Pegasus
Speed: 270
Attack: 250

Unicorn
Speed: 240
Attack: 400

Warriors Orochi 4 DLC Mounts

– Behemoth
Speed: 210
Attack: 400

– Catobeplas
Speed: 200
Attack: 400

– Fenrir
Speed: 220
Attack: 300

– Kelpie
Speed: 260
Attack: 300

– Sleiphnir
Speed: 290
Attack: 200

Warriors Orochi 4 Achievements

All of the Achievements are fairly easy to do. Luckily the hard ones have an easy solution.

Get Orochi X and do all of these:

Chatoic Good
Objective: Completed all of the battles in the main and side stories on Chaotic difficulty.

Perfectionist
Objective: Obtained an S rating in all of the battles in the main and side stories.

Completionist
Objective: Completed all of the battle objectives in the main and side stories.

[su_note]Note: You probably need to start saving Growth Points, Crystals and Gems for Orochi X. Getting him to level 100 with a 5 star weapon. Also adding the Absorbtion and Slay addons to your weapon will make you completely unkillable.[/su_note]

Development Magnate:
Objective: Unlocked all of the Camp Rewards.
Just focus on getting Orochi X, for the previous achievements.

 

2 thoughts on “Warriors Orochi 4 – Complete Guide”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *